Yazar Detayları

ALTIOK, Metin, Mersin Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, TürkiyeISSN: 1307-4687