Yazar Detayları

Çukur, Duygu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, TürkiyeISSN: 1307-4687