Cilt 11, Sayı 24 (2017)

TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Dezavantajlı gruplar farklı özellikleri, ekonomik, sosyal, psikolojik ve fiziksel durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel kökenleri, dinleri veya politik statüleri nedeniyle toplumsal ve ekonomik yaşama, süreçlere katılım oranları/şansları ve/veya uyumları toplumdaki diğer insanlara göre daha düşük olan kişilerden oluşur. Dezavantajlılar, toplumda gelir, servet ve mülkiyete sahip olamayan ya da düşük düzeyde sahip olan; genellikle sağlık, konut ve eğitim gibi temel sosyal ve kültürel kaynaklardan yoksun kalan ya da yoksun bırakılan kişiler ve/veya gruplardır. Bu gruplar genel nüfus içinde daha fazla yoksulluk, dışlanma, ayrımcılık ve şiddete maruz kalma riski altında yaşayan kişilerden oluşur. Bu nedenle Toplum ve Demokrasi dergisinin “Türkiye’de Dezavantajlı Gruplar” başlıklı özel sayısında; yaşlılar, yoksullar, kadınlar, engelliler, cinsel yönelim ve cinsel kimlik gruplarıyla göçmenlerin/mültecilerin Türkiye’deki dezavantajlı durumları, deneyimleri ve kimliksel ve yaşam deneyimlerindeki kesişimsellik farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır.

İçindekiler

Sunuş

Dergi Kapağı PDF
Songül Sallan Gül, Firdevs Gümüşoğlu
İçindekiler PDF
Songül Sallan Gül
Sunuş - Türkiye’de Dezavantajlı Gruplar Üzerine Yazmak, Konuşmak… PDF
Songül Sallan Gül, Firdevs Gümüşoğlu

Makaleler

Türkiye’de Yaşlıların Dezavantajlı Konumu Kapsamında Yoksulluk ve Çalışma Yaşamına Katılım Düzeyleri PDF
Aylin Görgün Baran
Türkiye’de Yoksulluk ve Dezavantajlılık Halleri: Yaşlı Kadın Olmak Üzerine Bir Okuma PDF
Ayşe Dericioğulları Ergun
Kadınlar, Mağdurluk ve Suç Korkusu PDF
Halime Ünal-Reşitoğlu
Üniversiteli Kız Öğrencilerin Suç Korkularının “Mağduriyet” Perspektifinden Analizi: Bayburt Örneğinde Bir Araştırma PDF
Esra Banu Sipahi, Hayriye Şengün
Eviçi Şiddetle Mücadelede Can Simidi Olan Kadın Sığınmaevlerinde Gizlilik ve Güvenlik Sorunsalının Aşılmasında Teknolojinin Rolü PDF
Songül Sallan Gül, Esra Banu Sipahi
Türkiye’de Engelli Bireylerin Dezavantajlı Konumlarına Engellilik Sosyolojisinin Eleştirel Tavrıyla Bakmak PDF
Esra Burcu
Ötelenmiş Hayatlar: Engelliye Bakan Kadın Olmak PDF
F. Duygu Samav Cantürk
Ayrımcılıkla Mücadelenin Kamusallığı: LGBT, Hareket ve Örgütlülük PDF
Çağlar Özbek
Türkiye’deki Mültecilerin Dezavantajlılığı PDF
Çiğdem Manap Kırmızıgül
Türkiye’de Dezavantajlılığın Mülteci Halleri: Haklardan Uzak “Hakk”a Bırakılmış Yaşamlar PDF
Özlem Kahya Nizam
Yoksulluk ve Kentsel Mekan Üzerine Birkaç Not… PDF
Cem Ergun, Mustafa Koçancı
Yaşlanan Kentler: Kentsel Alanda Aktif Yaşlanmayı Destekleyecek Kapsayıcı Tasarım ve Ergonomi PDF
Velittin Kalınkara
Dezavantajlı Çocuklar: İstanbul’un Yoksul ve Yoksun Çocukluk Halleri PDF
Esin Küntay


ISSN: 1307-4687