Arşiv2015

Kapak Sayfası

Cilt 8, Sayı 17-18 (2015): TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTELER

Sayı Editörleri: Prof. Dr. Yeşim Ediz Şahin ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arap (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Temmuz 2015'te basılmıştır.


2012

Kapak Sayfası

Cilt 6, Sayı 13-14 (2012): TÜRKİYE‟NİN SİYASAL, TOPLUMSAL ve EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ II

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. İhsan Erdem Sofracı (Mersin Üniversitesi)

Bu sayı, Nisan 2014'te basılmıştır.


2011

Kapak Sayfası

Cilt 5, Sayı 11-12 (2011): KENT, PLANLAMA VE KAMU YARARI

Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent

Bu sayı, Ekim 2012'de basılmıştır.


2010

Kapak Sayfası

Cilt 4, Sayı 8-9-10 (2010): TÜRKİYE'NİN SİYASAL, TOPLUMSAL VE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ 1

Sayı Editörü: Doç. Dr. Atilla Güney (Mersin Üniversitesi).

Bu sayı, Kasım 2011'de basılmıştır.


2009

Kapak Sayfası

Cilt 3, Sayı 6-7 (2009): Küreselleşme, Kriz ve Keynezyen İktisat

Sayı Editörleri: Prof. Dr. Aziz Konukman (Gazi Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Şule Daldal (Marmara ÜNiversitesi)
Kapak Sayfası

Cilt 3, Sayı 5 (2009): Küreselleşme, Sosyal Devlet ve Sosyal Politika

Sayı Editörleri: Prof. Dr. Meryem Koray (Yıldız Teknik Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz (Mersin Üniversitesi)

2008

Kapak Sayfası

Cilt 2, Sayı 4 (2008): Feminizm, Demokrasi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sayı Editörleri: Prof. Dr. Songül Sallan Gül (Süleyman Demirel Üniversitesi), Araş. Gör. Ayşe Alican (SDÜ), Aysun Sayın ve Hande Özdamar Tığlı (SDÜ)
Kapak Sayfası

Cilt 2, Sayı 3 (2008): Eğitim, Eğitimde Reform ve Fırsat Eşitliği

Sayı Editörleri: Prof. Dr. Kemal Kocabaş (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Songül Sallan Gül (SDÜ) ve Yrd. Doç. Dr. H. Haluk Erdem (Gazi Üniversitesi)
Kapak Sayfası

Cilt 2, Sayı 2 (2008): GEÇMİŞTEN GELECEĞE SOSYAL DEMOKRASİ

Sayı Editörü: Prof. Dr. Fuat Keyman (Koç Üniversitesi), Yardımcı editör: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kamalak (Mersin Üniversitesi)

2007

Kapak Sayfası

Cilt 1, Sayı 1 (2007): SEÇİMLER, DEMOKRASİ VE SİYASAL PARTİLER

Sayı Editörleri: Doç. Dr. Hüseyin Gül (SDÜ), Yrd. Doç. Dr. İhsan Kamalak (Mersin Ü.) ve Araş. Gör. Özlem Gölgelioğlu (ODTÜ).

Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası    


ISSN: 1307-4687