TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ

Toplum ve Demokrasi (ISSN: 1307–4687) 6 aylık dönemler halinde yılda iki kez yayımlanan, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. 


  
 


ISSN: 1307-4687