7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri Parti Seçim Beyannamelerinin Engelli Kavramı Temelinde İçerik Olarak İncelenmesi

Utku Sayın, Suad Sakallı Gümüş

Özet


Özet: Siyasi partiler, propaganda yolu ile seçmen kitlelerini etkileyerek oy vermelerini sağlamaya çalışırlar. Bu sayede iktidare gelerek ülke ve toplumları yönetmek isterler. Bu çalışmada, 7 Haziran 2015 milletvekilliği genel seçimlerinde başarı göstererek mecliste grup kurma yetkisi kazanan dört siyasi partinin, propaganda sürecinde yayınladıkları seçim beyannamelerinde engelli ifadeleri odağında içerik analizi amaçlanmıştır. İçerik değerlendirmesi biçimsel ve ifadelerin değerlendirmesi şeklinde olmak üzere iki yolla yapılmıştır. Sonuçta, engelli kavramının en sık Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kullanılmasının yanı sıra en fazla vaatte bulunan parti yine aynı parti olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), daha çok mevcut durumun betimlenmesi şeklinde hazırlamış olduğu beyannamede, engelli bireylerle ilişkili olarak en az vaat sunan parti olarak belirlenmiştir. Toplam 93 vaadin sunulduğu beyannamelerde vaatlerin yarısından fazlası “Sosyal-Ekonomik Politikalar”, “İstihdam” , “Sağlık” ve “Eğitim” gibi, seçmen kitlesi tarafından kolay görülebilen ve önem verilen, hizmet ve politikalar alanlarında ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Engelli, Siyasi Parti, Beyanname, Seçim, Vaat

The Evaluation to Political Parties' Election Declarations in the June 7th 2015 Parliamentary General Elections on the Basis of the Content of the Disability

Abstract: Political parties aim to impact voters with propaganda to draw their votes to themselves. Their goal is to come to power and govern countries and societies. In this study the data comes from a content analysis of to the election declarations of the four political parties that were successful in the June 7th 2015 parliamentary elections and that established a group in the parliament.This analysis was conducted two ways: one as formal and another as content assessment. According to the results of the study, CHP is the political party with highest number of reference to the disabled concept and the highest number of assurances to disabled induviduals in its declaration. Yet, AKP is the party that gave the least number of assurances to disabled individuals in its declaration prepared on the base of a description of recent situation. A majority of the total 93 assurances in declarations are about “Social-Economical Politics”, “Employement”, “Health” and “Education” that are more visible in service delivery and for politics.

Keywords: Disabled, Political Party, Declaration, Election, Commitment


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.