2011 Genel ve 2014 Yerel Seçimlerinde Isparta’da Seçmen Davranışı Analizi

Hüseyin GÜL, Niran CANSEVER, Mustafa TURHAN

Özet


Özet: Türkiye’de seçmenler, yerel seçimlerde milletvekili seçimlerine göre daha farklı faktörlerden etkilenebilmekte ve yerel seçimler ulusal siyasetin etkisinde kalabilmektedir. Yerel seçimlerde, seçim çevresinin, adayların, seçmenlerin ve partilerin kendine has özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler seçmenlerin oy verme davranışını etkileyebilmekte ve seçmeni stratejik (taktiksel) oy verme davranışına yönlendirebilmektedir. Bu çalışma, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrasında Isparta’da yapılan bir alan araştırması çerçevesinde, seçmenlerin ulusal ve yerel seçimlerde oy verme davranışlarını incelemektedir. Bu amaçla; genel ve yerel seçimlerde seçmen davranışı ve bu davranışı biçimlendiren değişkenler, genel-yerel siyaset ve seçim etkileşimi, seçmenlerin kendi partilerine sadakati ve stratejik oy davranışının nedenleri gibi konular irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genel ve yerel seçimler, siyasi partiler, seçmen oy verme davranışı, stratejik oy davranışı, Isparta

An Analysis of Voter Behavior in Isparta in 2014 General and Local Elections

Abstract: Electorate in Turkey is influenced by different factors compared to the general national elections and the process of local election is affected by the national politics. In local elections; voting district, candidates, electorates and political parties all have their unique characteristics. These characteristics can affect people’s voting behavior and drive the electorate take strategic (tactical) voting action. This study analyzes the voting behavior of electorate in national and local elections after the March 30 2014 local elections the local elections of 30 March 2014 on the base of a research conducted in Isparta. For this purpose, the voting behavior of electorate in national and local elections and the factors shaping this behavior, the interaction of national and local elections, voters’ loyalty to their parties and the reasons for strategic voting behavior are questioned.

Keywords: General and local elections, political parties, voter voting behavior, strategic voting behavior, Isparta


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.