Apolitik Eylemcilerin Politik Eylemi: Gezi Parkı Direnişi

Ferihan POLAT

Özet


Özet: 2013 Haziran’ına damgasını vuran Gezi Parkı Direnişi, ulusal ve uluslararası akademik çevrelerce birbirinden çok farklı okumalara tabi tutulmuştur. Bir kısım sosyal bilimci, eylemcilerin kimliklerine bakarak eylemi apolitik bir hareket olarak nitelendirmiş, bir kısmı ise eylemin yöneldiği hedefin Erdoğan’ın şahsında Ak Parti Hükümeti olduğuna işaret ederek, eylemin politik bir eylem olduğunu iddia etmiştir. Gezi Parkı Direnişini anlamaya yönelik bir çabanın ürünü olan bu çalışma, eylemcilerinin belli bir siyasi kimliğe sahip olmamasının eylemi apolitik olarak nitelemeye yetmeyeceği; eylemin politik olma iddiasının da sadece Ak Parti hükümetine karşı yönelen muhalif bir hareket olmakla açıklanamayacağını iddia etmektedir. Küresel kapitalist düzenin bir parçası olan Türkiye’nin yaşadığı bu deneyimin, sadece ülke içi politik çatışma ve ayrışmalarla açıklanamayacağını savunan bu çalışma, Gezi Parkı Direnişi’nin ülke sınırlarını aşan boyutuna dikkat çekmektedir. Gezi Parkı Direnişini uluslararası bir komplo olarak değerlendirmenin ötesinde; bu eylemi küresel ölçekte gelişen sistem karşıtı halk isyanlarının bir parçası olarak okumak, çok yönlü sosyal gerçekliğin açıklanmasında daha yetkin bir bakış açısı sağlayabilecektir.

Anahtar kelimeler: Gezi Parkı Direnişi, Neoliberalizmin Krizi, Sınıf, Anti-Kapitalist Direniş

Political Movement by Apolitical Activist: Gezi Part Protests

Abstract: Gezi Park Protests leaving its mark in the June of 2015, is understood from so many perspectives by national and international academicians. On the one hand, some social scientists recognize this movement as apolitical action by analyzing the identity of activist, on the other hand, some of them claims that this movement is a political one by pointing out that the aim of the movement is against the Ak Party Government especially Erdoğan himself. This study aiming to understand Gezi Park Protests puts forward that having apolitical identity of activists is not enough to recognize the movement as apolitical one and also claiming that having political action cannot be explained by the idea that the movement is just against the Ak Party Government. This study justifying that this movement cannot be explained by the idea of domestic political conflict and separation as Turkey is a part of global capitalist order, focuses on dimensions of crossing national borders. Beyond the evaluation of Gezi Park Protests as an international conspiracy, interpretation of this movement as a part of the growing public protests against the system on a global scale is a more plausible perspective to understand the multidimensional social reality.

Keywords: Gezi Park Protests, Crisis of Neoliberalism, Social Class, Anti- Capitalist Resistance


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.