2014 Başkanlık Seçim Sürecinde Gençlerde Siyasal Güven Ve Sinizm: Genç Diyojenlerden Genç Vatandaşa

Nigar DEĞİRMENCİ, Büşra KAYA

Özet


Özet: Her geçen gün daha çok insan siyasetten ürkmekte ve bunların çoğu herhangi bir katılma olanağı bile kullanmamaktadır. Dahası, birçok insan ne siyasete ne de siyasetçilere güvenmemektedir. Türkiye gibi hibrid bir demokrasisi olan ülkeler için bu oldukça önemli bir problemdir. Çünkü bu tarz demokrasiler, siyasal sistemi çoğulcu ve açıklayıcı tutmak için daha fazla insanın katılımına ihtiyaç duyar. Biz de bu çalışmada üniversite gençliğinin siyasal sinizm eğilimlerini ve siyasal güvenlerini araştırmayı amaçlıyoruz. Böylece 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verirken (ya da vermezken) nasıl bir kişisel siyasal iklim içinde olduklarını açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Siyasal güven, siyasal sinizm, genç, başkanlık seçimi, demokrasi

 

Political Trust and Cynicism of Youth in the Process of the 2014 Presidential Election: From Young Diogenes to Young Citizens

Abstract: Many people shy away from politics by the day and many of them do not even get involved in the first place. Additionally, many people do not trust either politics or politicians. This is very problematic for a country like Turkey having some sort of an hybrid type democracy. Because these kinds of democracies need more involvement by people in order to keep the political system plural and manifestative. In this paper, we aim to investigate political cynicism tendencies of university youth together with their political trust. Thus we will try to explain their personal political climate during voting (or not voting) Presidential Elections in 2014

Keywords: Political trust, political cynicism, youth, presidential election, democracy


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.