An Overview of Turkish Women’s Status in Turkey

Eylem Kaya

Özet


Abstract: Turkey displaying characteristic and prominent historical experience in the world in line with the policies related to woman issue has presented the dignity already deserved to Turkish women through the reforms actualized by Atatürk’s leadership within the first ten years of its foundation. No longer, the existence of woman in public areas such as education, working life and politics has taken its place among the other subject matters cared about by the new Republic via secular law interiorized. However, though all these significant progresses and remarkable steps taken, in today’s present situation, the reality of Turkish women has still built an agenda as a case for discussion and the crag between theory and practice has brought with its question marks in both social and economic context.

Keywords: Status of woman, gender, education, labor market, working life, NGOs,

Türkiye’de Kadının Statüsünün Bir Gözdengeçirmesi

Özet: Kadına ilişkin politikalarında dünyada özgün ve dikkati çeken bir tarihsel deneyim sergileyen Türkiye, kuruluşunun ilk 10 yılı içerisinde Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiği reformlarla Türk kadınına hak ettiği değeri vermiştir. Artık eğitim, çalışma yaşamı, siyaset gibi kamu alanlarında kadının varlığı,  Laik hukukun benimsenmesi ile yeni Cumhuriyet’in önem verilen konuları arasında yerini almıştır. Ancak bütün bu önemli gelişmelere ve kayda değer adımlara rağmen, bugün gelinen noktada Türk kadınının gerçeği hala tartışma konusu olarak gündem oluşturmakta, teori ve uygulama arasındaki uçurum hem sosyal hem siyasal bağlamda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın statüsü, toplumsal cinsiyet, eğitim, işgücü piyasası, çalışma yaşamı, STK


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KSSGM (General Directorate of the Status and Problems of Women), 1998, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara.

_____, 2001, Türkiye’de Kadın, KSSGM, Ankara.

Sallan Gül, S. & Gül, H, 1996-1997, “Equal Opportunity for Women in Government Employment: The Cases of the United States and Turkey”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 22–23, p. 119–140.

www.die.gov.tr/CIN/women/status-women.htm

www.kagider.org

www.ksgm.gov.tr

www.oecd.org

www.undp.org

www.worldbank.org


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.