11 Eylül, Bölünen Dünya, Huntington ve Çatısma

Ahmet Özer

Özet


Özet: 11 Eylül sadece ABD’de önemli bazı sonuçlar ortaya çıkarmakla kalmadı, dünyayı adeta Hıristiyan Batı ile Müslüman Doğu arsında ikiye böldü. Medeniyetler Çatışması tezi ise bu süreci pekiştiren bir rol oynayarak adeta bu minval üzere gelişen bir takım çatışmaların etiketi haline geldi/getirildi. Bu çalışmada söz konusu gelişmeler irdelenirken, özellikle 11 Eylül vesile edilerek dünyaya verilmek istenen yeni nizamatın bizi nereye sürüklediği konusunda bazı sonuçlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, 11 Eylülü yaratan koşullar, amaçlar ve sonuçlar üzerinde durulacak, Türkiye’nin de içinde yer aldığı yeni yönelimler irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: 11 Eylül, medeniyetler çatışması, yeni dünya düzeni ve Ortadoğu, asimetrik savaş, küresel tedirginlik

September 11, Divided World, Huntington and Conflict

Abstract: September 11 not only produced some outcomes for the USA, but also divided the world into two parts as Christian West and Muslim East. The thesis of the conflict of civilizations has played a role in this process since this thesis was atributed the label for some similar conflicts. In this study, the goal is to uncover the real intent of new world order after September 11 and to put forward some ideas. Accordingly, the conditions that caused September 11, goals and consequences are discussed and new trends influencing Turkey are examined.

Keywords: September 11, conflict of civilizations, new world order and Middle East, asymetrical war, global anxiety


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Huntington, S. P., 1997, “Medeniyetler Çatışması mı?, Uygarlıklar Çatışması mı?”, Medeniyetler Çatışması, (der.) Yılmaz, M., s. 14-44, Vadi, Ankara.

Yıldızoğlu, E., 2001, “Bir Zehirli Teori”, Cumhuriyet.

Çandar, C., 2001, “Açmazlar, Tercihler”, Yeni Şafak.

Kurth, J., 1997, “Uluslararası Politika”, s. 134-148, Medeniyetler Çatışması, Ankara.

Brzezinski, Z., 1997, “Çatışan Uygarlıklar, Esnek Batının Zayıf Surları”, Mülakat, Medeniyetler Çatışması, s. 122-134, Vadi, Ankara.

_____, 2001, “Çok Yanlı Misilleme Lazım”, The Wall Street Journal, Europe.

Karagül, İ., 2001, “Şanghay Bloku ve Kuşkulu Sessizlik”, Yeni Şafak.

Kongar, E., 2001, Küresel Terör ve Türkiye, Remzi Kitapevi, Ankara.

_____, 2001, “Terörizmin Sosyolojisi”, Cumhuriyet.

Galeano, E., 2001, “İyi İle Kötünün Tiyatro Oyunu”, La Jornada, 25.9.2001, İspanya, Radikal.

Atabek, E., 2001, “Asimetrik Dünya”, Cumhuriyet.

Kissinger, H., 2001, Radikal.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.