2009 Yerel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Sosyal Yardımlara İlişkin Yaklaşımları: Söylemler ve Eylemler

Askeri Fidan

Özet


Özet: 29 Mart 2009 yerel seçimleriyle hareketlenen sosyal yardım tartışmaları siyasi partilerin bu konuya ilişkin farklı yaklaşımlarıyla başka bir boyuta taşınmıştır. Sosyal yardımlar ile sadaka kavramını birbirine karıştıran bu tartışmalar sonucunda Türkiye’de, başta siyasi partilerin birçoğu olmak üzere toplumun büyük bir kesiminin sosyal yardımlardan anlaşılanın ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır. İşte bu çalışma özellikle son yerel seçimlerle beraber ülke genelinde ve Mersin özelinde yedi büyük siyasi partinin söylemleri ile eylemlerini karşılaştırarak bu konuya yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal yardımlar, siyasi partiler, yerel seçimler

Approaches of Political Parties to Social Aid at the 2009 Local Elections: Discourses and Actions

Abstract: Discussions about social aid that livened up before the local elections in 29 March 2009 have taken another dimension with the diverging approaches of the politic parties to this issue. These discussions, which made an amalgam of social aid and charity, revealed that the majority of the population as well as many of the political parties do not have an knowledge on the meaning of the social aids. This article examines the social approaches towards the social aids of seven major political parties by comparing their discourses and actions as observed during the last local elections in Turkey and in Mersin.

Keywords: Social aid, politic parties, local elections


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, C. & Özkıvrak, Ö., 2003, Sosyal Refah Devleti, Everest, Ankara.

Ak Parti Programı, 2009

Ak Parti Tüzüğü, 2009

AKP, 2008, Ak İcraatlar, AKP Yayınları, Ankara.

Allen-Meares, P. & Deroos, Y., 1997, “The Future of the Social Work Profession”, içinde Social Work in the 21st Century, (eds.) Reisch, M. & Gambrills, E., Pine Forge Press.

Bahçeli, D., 2009, “MHP Grup Toplantısı”, Ankara.

Barr, N., 1993, Current Issues in the Economics of Welfare, The MacMillan Press Ltd., London

CHP Parti Programı, 2008

CHP Parti Tüzüğü, 2008

CHP Seçim Beyannamesi, 2008

Çobanlı C. & Taş U., 2005, ÖDP: Belgeler-1, Mavi Yayıncılık, İstanbul.

DTP Parti Programı, 2009

DSP Parti Programı, 2008

DSP Parti Tüzüğü, 2008

Erdem, T., 2009, “Seçimin Getirdikleri 1”, Radikal

Genç, İ., 2009, “Seçime İlişkin Mülakat”, Mersin.

MHP PARTİ PROGRAMI, 2008

MHP Parti Tüzüğü, 2008

MHP Seçim Beyannamesi, 2008

Kahraman, H. B., 2002, Sosyal Demokrasi ve Düşünce Pratiği, Sodev Yayınları, İstanbul

Koray, M., 1996, “Sosyal Devlet Kavramında Yeni Gelişmeler”, içinde Sosyal Politika Tartışmaları, Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayınları, No:4, 24 Mayıs, 15-23, Ankara.

ÖDP Parti Programı, 2008

ÖDP Parti Tüzüğü, 2008

Özbudun, E., 2002 Türk Anayasa Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara.

Saadet Partisi Programı, 2008

Saadet Partisi Tüzüğü, 2008

Sözer, C., 1994, Türk Siyasal Hayatı, Everest Yayınları, Ankara.

Talas, C., 1967 Sosyal Politika, Sevinç Matbaası, Ankara.

_____, 1993, “Liberalciliğin Geri Dönüşü ve Sonrası”, Amme İdaresi Dergisi, 26 (3).

Tuna, H., 2009, “Seçime İlişkin Mülakat”, Mersin.

TÜİK, 2008, “Yaşam Memnuniyet Araştırması”, Ankara.

Yılmaz, G. A., 2005, Sosyal Devlet Ve Sosyal Harcamalar, Arıkan Yayıncılık, İstanbul.

CNNTürk, 12.02.2009

Radikal, 02.04.2009

_____, 16.03.2009

Taraf, 06.04.2009

Milliyet, 11.02.2009

_____, 28.06.2006

_____, 04.03.2009

Hürriyet, 02.02.2009

Ufukturu.net, 24.03.2009

Zaman, 24,03.2009

Ipghaber.com, 15.05.2009

NTVMSNBC, 17.05.2009

İha.com, 14.03.2009


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.