Antalya Örneğinde Kent Kimliği

Arzu Erdinç

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Antalya Kent Müzesi, 2010, Antalya Kent Müzesini Kuruyor, Antalya Kent Müzesi Projesi El Broşürü.

Antalya Manifestosu, 2008, Türkiye’nin İlk Marka Şehir Planı, Antalya.

Çotuksöken, B., 2009, Kent, Kimlik ve Kültür, [www.akademik.maltepe.edu.tr/~betulc/Kent,%20Kimlik%20ve%20Kültür.doc], e.t. 06.03.2010.

Dedehayır, H., 2010, Bana Kentimi Anlat, Bana Kendimi Anlat, [http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haftaninYazisi.asp?ID=66], e.t. 02.03.2010.

Karaesmen, E., 2010, Antalya Kent Dokusunun Yarım Yüzyıllık Serüveni (Kentsel Yapılaşma ve Altyapılaşmaya Giriş), [www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/11058.pdf], e.t. 03.03.2010.

Kayır, G. Ö., 2007, “Coğrafi Bilgi Sistemi’nden Yararlanarak Antalya Kenti İçin Sürdürülebilirlik Projesi Geliştirilebilir,” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim – 02 Kasım, KTÜ, Trabzon, [www.cbs2007.ktu.edu.tr/bildiri/S_121.pdf], e.t. 03.03.2010.

Tekeli, İ., 2008, Bir Kentin Kimliği ve Marka Olması Konusunda Nasıl Düşünülebilir?, Kent – Müze – Tarih Söyleşileri Dizisi – 5, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Antalya Kent Müzesi Projesi, Antalya.

Tunçer, M., 2010, Dünya Cenneti Antalya’yı Korumak, [http://www.yapiworld.com/cevre/tuncer_antalya.htm], e.t. 10.03.2010.

www.antalyakentkonseyi.org.tr, e.t. 02.03.2010.

www.bizimantalya.com/marka_kent_antalya-4185.html, e.t. 02.03.2010.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.