Yayın Politikası

Bölüm Politikaları

Sunuş

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Serbest Yazılar

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Değerlendirme, Tartışma

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

İnceleme ve Eleştiriler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Portreler - Röportajlar

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Haberler ve Gelişmeler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergi editörü ve/veya sayı editörü tarafından incelenen çalışmalar, sonrasında iki hakem tarafından yayına uygun bulunan çalışmalar yayınlanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Toplum ve Demokrasi

Toplum ve Demokrasi (ISSN: 1307–4687) 6 aylık dönemler halinde yılda iki kez yayımlanan, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, iktisat, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, sosyal hizmet, eğitim, kadın çalışmaları, hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimlerin bütün alanlarından yazılara açıktır. Toplum ve Demokrasi Dergisi altı bölüm içermektedir. Birinci bölümde, önceden belirlenecek olan “Tema” ile ilgili ”Tematik Yazılar” yer almaktadır. İkinci bölümde ise, en genel anlamıyla farklı disiplinlerde yapılan “Serbest Yazılar”’a yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise “Değerlendirme, Tartışma” yazıları ile “Cevap” niteliğindeki yazılar yer almaktadır. Dördüncü bölümde, demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük, sosyal sorumluluk ve dayanışma gibi konularda ya da genel olarak sosyal bilimler alanında saygın çalışmalar yapmış ve yer edinmiş ya da sosyal demokrasi konusunda tanınmış kişilerin portreleri ya da bu kişilerle yapılmış söyleşiler yayımlanmaktadır. Beşinci bölüm, kitap, dergi, makale vb. gibi çalışmalar üzerine “İnceleme ve Eleştiri Yazıları”na ayrılmıştır. Son bölümde ise, sosyal bilimler alanındaki gelişmeler ile kongre ve konferans gibi bilimsel faaliyetler hakkında bilgilerin sunulacağı “Haberler ve Gelişmeler” bölümü yer alacaktır. İlk iki bölümde yer alan yazılar hakemli yazılardır ancak diğerleri serbest çalışmalar, incelemeler ve derlemelerdir. Dergide yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlara aittir ve derginin görüşünü yansıtmaz.ISSN: 1307-4687