Dergi İletişimi

Posta Adresi

Genel Yayın Koordinatörü: Prof. Dr. Hüseyin Gül (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Böl.)


Genel Yayın Koordinatör Yrd.: Yrd.. Doç. Dr. İbrahim Arap (Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Böl.)


Editör: Doç. Dr. İhsan Kamalak, (Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Çiftlikköy Merkez Kampusu, 33342, Mezitli, Mersin.)


Temel İletişim

Doç. Dr. İhsan KAMALAK
Yönetsel Editörlük
Mersin Üniversitesi.
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Çiftlikköy Merkez Kampusu, 33342, Mezitli, Mersin.
E-posta: ihsanmersin33@gmail.com

Destek İletişim

Mesut EFTEKİN
E-posta: mesuteftekin@gmail.comISSN: 1307-4687